Konu Başlıkları

ARICILIK EKONOMİSİ

 • Mevzuatlar ve Düzenlemeler
 • Gıda Güvenliği
 • Pazarlama ve Markalaştırma
 • Risk Yönetimi ve Sigorta
 • Süreklilik, İzlenilebilirlik ve Standartlaştırma
 • Finansman (promosyon, ücret, verimlilik, katma değer)
 • Gezginci Arıcılığın Optimizasyonu
 • Küresel Ekonomik Kriz ve Arıcılık Sektörü
 • Arıcılık Ekonomisinde Sektörler Arası Koordinasyon
 • Arıcılıkta Eğitim ve Yayıncılık
 • Bal ve Diğer Arı Ürünlerinin Ticareti
 • Arıcılıkta Sürdürülebilir Pazarlama
 • Yenilikçi Arı Ürünleri ve Pazarlama
 • Arıcılık Destekleri ve Finans

ARI BİYOLOJİSİ

 • Arıcılıkta Verimlilik
 • Biyoçeşitlilik
 • Biyoteknoloji
 • Arı Ekolojisi
 • Arı Besleme (Besin ürünleri)
 • Arı Fizyolojisi
 • Seçilim ve Islah
 • Arı Davranışları
 • Böcek İlaçları
 • Yetiştirme ve Irklar
 • Arıların Patenti
 • Gezginci Arıcılık
 • Kraliçe Arı Yetiştirme ve Teknoloji
 • Bal Arısı Davranışsal Genetiği 

ARI SAĞLIĞI

 • Arı Mikroflorası ve Endosimbiontların Arı Sağlığındaki Rolü
 • Arı Sağlığında Çevresel Faktörlerin Rolü
 • Genetik Direnç ve Arı Sağlığı
 • Arı Sağlığında Kalıntı Bırakmadan Tedavi Metotları
 • Arı Sağlığı Üzerinde Böcek İlaçlarının ve Diğer Toksik Zararlı Maddelerin Rolü
 • İmmun Savunma ve Hastalıklardan Korunma (biyolojik, mekanik, fiziksel, kimyasal)
 • Arı Sağlığı ve Arı Nakli Üzerine Yasal Mevzuatlar
 • Arı Ürünleri Üzerinde Arı Hastalıklarının ve Zararlı Artropodların Etkisi

POLİNASYON VE ARI FLORASI

 • Arıların Korunması, Arı Bitki Örtüsü, Arı Habitatı
 • Yabani Tozlaştırıcıların Ekosistemdeki Rolü
 • Tarımsal Ürün Polinasyonu ve Tarımsal Üretim
 • Bombus  Arılarının Tozlaştırıcı Olarak Kullanılmaları
 • Bal arılarının Tozlaştırıcı Olarak Kullanılmaları
 • Çevrenin İzlenmesinde Bal Arılarının Kullanımı
 • Arı Habitatı ve Bal Ormanı Kurulmasında Yapılması Gerekenler
 • Arıların Tozlaştırıcı Olarak Kullanılması Hakkındaki Yasal Düzenlemeler

ARICILIK TEKNOLOJİSİ VE KALİTE
Arıcılık Uygulamaları ve Malzemeler

 • Koloni Yönetimi: İyi Arıcılık Uygulamaları (Kaliteli Ürün Üretimi, Apiterapi Ürünleri, Organik Ürünler)
 • Arı Kolonilerinin İzlenmesinin Kesintisiz Teknikleri
 • Koloni Yönetimi İçin Arıcılık Yazılımı
 • Arıcılık Ekipmanları İçin Yenilikler ve Yeni Teknolojiler (Arılık Taşıma Sistemleri, Arılık Koruma Sistemleri)
 • Kraliçelerin Nitelikleri ve Yetiştirme Tekniklerinin Nitelikleri
 • Arıların Beslenmesi (Değişik Tür, Arı Kolonileri Üzerindeki Etkisi)
 • Hasat Hijyeni ve Kalitesi, Tüm Arı Ürünlerinin Paketlenmesi

Arı Ürünlerinin Kalitesi

 • Karakterizasyon (kimyasal bileşim, polen kökeni, duyusal, biyolojik özelliklere bağlı olarak)  Yerli Ürünlerin Değerlendirilmesi
 • Arı Ürünlerinin Analiz Teknikleri
 • Sahtecilik de Dahil Olmak Üzere Tüm Arı Ürünlerini İlgilendiren Kirleticiler
 • Kirleticileri Tespit Teknikleri
 • Tüm Arı Ürünleri İçin Kalite Kriterleri (tanımı, hasatı, paketlenmesi, depolaması. Arı ürünlerinin apiterapi komisyonu içindeki durumu)

APİTERAPİ

 • Diyet Takviyeleri: Sağlık Beyanları
 • İlaçlar: Hayvanlar ve İnsanlar İçin Olası İlaçlar
 • Kozmetikler: Terapi ve Güzellik
 • Apiterapide Kullanılan Arı Ürünlerinin Tıbbi Kalite Standartları (Farmakodinamikler ve Farmakoloji)
 • Arı Ürünleriyle Klinik Çalışmalar (Biyolojik Etki; AO, Antitümör, Antimikrobiyel, Yara İyileştirici Aktiviteler  vb.)
 • Bütünleştirmeye Yardımcı Olmak İçin Tamamlayıcı Dallar
 • Klinik Çalışmalarda Yasal Kayıtlar ve Protokoller

KIRSAL KALKINMA İÇİN ARICILIK

 • Kırsal Kalkınmada Arıcılık
 • Arıcılık Arkeolojisi
 • Ormancılık ve Arıcılık
 • Geleneksel Arıcılık
 • Yerli Arıların Korunması
 • İğnesiz Arılar ve Arıcılık
 • Arı Turizmi
 • Arıcılık Kayıt Sistemleri
 • Gelişen Ülkelerde Arıcılık

 

2017 © Apimondia. Tüm Hakları Saklıdır.
Düzenleyen
Destekleyenler
Sponsorlar
Sekreterya